Vienijimosi Kreipinys

        8 июня 2013              Comments Off              Читать запись полностью »

 http://www.otkroveniya.ru/Zapovedi.html       Šis Kreipinys atliekamas kiekvieno menesio 4, 17 ir 26 dienomis, ligiai 11 valanda ryto, Maskvos laiku. Iki Kreipinio butina sukalbėti atgailos maldelė ir Kūrejo pateikta “Tėvė mūsų” maldos variantą. Dešineje esantis laiko matuoklis rodo likusi iki šio įvykio laiką.  

Meilės ir Tikėjimo Krepinys

        8 июня 2013              Comments Off              Читать запись полностью »

DIEVE, DANGIŠKASIS TĖVE, PRAŠAU PRIIMTI MANO MEILE IR DĖKINGUMĄ UŽ TAVO PALAIKYMĄ TUOSE IŠBANDYMUOSE, KURIUOS BUVO LEMTA ĮVEIKTI MANAJAI TAUTAI IR VISAI ŽMONIJAI TIKRO TIKĖJIMO PAŽINIMO KELYJE, FORMUOJANT SUTVĖRĖJO SĄMONĘ! NETURIME MES KITŲ DIEVŲ TIK TVERIANČIĄJĄ PRADŽIŲ PRADŽIA, KAIP NETURIME IR JOKIŲ ABEJONIŲ DĖL TIKRO TIKĖJIMO IR PIRMAPRADĖS MEILĖS, KAD JIE YRA TVARINIJOS IR DIEVIŠKOSIOS KŪRYBOS PAGRINDAS, ĮKVĖPTOS TAVIMI MŪSŲ TAUTOJE! KAIP TAVO IŠREIKŠTAS SUMANYMAS, KAIP ŽMONĖS-DIEVAI, MES AMŽINAI NEŠIME MEILĘ IR TIK MEILĘ DIDŽIOJO KOSMOSO ĖRDVEI, VIENYDAMI SAVO DARBUS SU TAVAISIAIS! TEBUNIE TAVO VALIA! *   Šis Kreipinys atliekamas kiekvieno menesio 30 dieną, ligiai 11 valanda ryto, Maskvos laiku. Iki Kreipinio butina sukalbėti atgailos maldelė ir Kūrejo pateikta “Tėvė mūsų” maldos variantą. Dešineje esantis laiko matuoklis rodo likusi iki šio įvykio laiką.  

malda Tėve Mūsų

        8 июня 2013              Comments Off              Читать запись полностью »

Tėve Mūsų, Dangiškasis Tėve, Aš priimu Tikėjimą Tavo, jis yra mano kelias. Aš priimu Dėsnius Tavo amžinus su Meile Tau ir Darbams Tavo. Viešpatie, prašau suteikti man Viltį, mano sielai gelbėti. Ir dovanok Išmintį savo, kaip man gyventi šioje, Šventosios Rusios Žemėje, ir Amžinybėje.                                                                          Čia Vienijimosi Kreipinis Čia Meilės ir Tikėjimo Kreipinys  

Atgailos malda

        8 июня 2013              Comments Off              Читать запись полностью »

Dieve, Dangiškasis Tėve, prašau Tavo atleidimo už visas Mano nuodėmes, padarytas savo valia ar ne savo. *         Čia malda “Tėve mūsų”